Pytania i odpowiedzi

Pytanie: 
Jakimi maszynami zgrzewamy geomembrany PEHD ?
admin
Odpowiedz: 
Do montażu geomembran używamy zgrzewarek automatycznych typu COMON, COMET oraz spawarek ekstruzyjnych typu SK Standard. W jeden dzień możemy zgrzać kilka tysięcy metrów geomembrany PEHD.
Pytanie: 
Jaką strukturę może mieć geomembrana PEHD ?
admin
Odpowiedz: 
Geomembrana PEHD może być obustronnie gładka, jednostronnie gładka a jednostronnie uszorstkowiona dwustronnie uszorstkowiona lub teksturowana.
Pytanie: 
Z jakiego materiału geomembrana jest najbardziej odporna na czynniki chemiczne ?
admin
Odpowiedz: 
Największą odporność na czynniki chemiczne ma geomembrana PEHD (polietylen wysokiej gęstości)

Zobacz więcej

Relizacje od A do Z

Pomiar

Projekt

Transport

Montaż

Realizacja

Serwis