Geomembrany - Abrysfolie.pl

geomembrana pehdGeomembrany są geosyntetykami nieprzepuszczalnymi, które stosuje się przede wszystkim w budownictwie oraz w inżynierii środowiska. Wykonywana jest ona zazwyczaj z materiałów takich jak PEHD (polietylen wysokiej gęstości), EPDM (monomer etyleno-propyleno-dienowy) oraz z PCV (polichlorek winylu). Przez wzgląd na strukturę i surowiec, z jakiego są one wykonane, dzielimy je na: PEHD płaskie i wytłaczane, PVC płaskie, EPDM płaskie.

Geomembrana HDPE jest wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, stanowi ochronę hydroizolacyjną dla gruntów. Służy do wykonywania przesłon wodo i gazo-szczelnych oraz znajduje zastosowanie przy wykonywaniu:

 • Izolacji budynków
 • Fundamenty i piwnice
 • Tarasy i balkony
 • Przejścia rur i innych przewodów w fundamentach
 • Izolacji budowli inżynierskich
 • Zbiorniki wodne
 • Zbiorniki p. pożarowe
 • Zbiorniki olejowe
 • Izolacji w ochronie środowiska
 • Zbiorniki odparowujące
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Składowiska odpadów
 • Stacje paliw
 • Zapory wodne
 • Wały przeciw-powodziowe

Geomembrany są elementami konstrukcji, których wymiana bywa niemożliwa, dlatego też dobór odpowiedniego materiału jest tak istotny. Musi on spełnić szereg warunków, które pozwalają na to, żeby geomembrana była niezawodna. Przede wszystkim istotną kwestią jest bardzo niska przepuszczalność dla gazów i cieczy. Ważna jest również duża odporność na media, dla których materiał ten ma stanowić warstwę izolacyjną. Pożądaną cechą jest także wytrzymałość na rozrywanie przy jednoczesnym dużym wydłużeniu. Od geomembran realizowanych jako szczelnie połączone folie PEHD oczekuje się również łatwego montażu i sposobu łączenia.

Jakie zalety posiadają geomembrany?

Główną zaletą, jaką posiadają te geosyntetyki jest ich duża odporność na korozję biologiczną i chemiczną. Ponadto istotną cechą są bardzo dobre parametry mechaniczne, jak również duża odporność na działanie promieni UV. Dodatkowo wśród cech tego geosyntetyku należy wymienić nieprzesiąkliwość, wodochłonność i dużą giętkość. Dzięki temu mają one różnorakie zastosowania, zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę fakt, iż nie są one szkodliwe dla środowiska.

Wśród podstawowych funkcji, jaką spełnia ten materiał, należy wymienić uszczelnianie, separacja oraz drenaż. Dzięki temu można je stosować w wielu różnych miejscach. Przede wszystkim z geomembraną możemy się spotkać w oczyszczalniach ścieków, obiektach magazynowania i dystrybucji paliw płynnych, zbiornikach na gnojownicę i na składowiskach opadów. Ponadto stosowane są one w budowlach inżynierskich, również w hydrotechnicznych. Nie są to jednak wszystkie ich zastosowania. Równie często sięga się po nie, gdy przygotowuje się sztuczne zbiorniki wodne, stawy hodowlane lub oczka wodne. Co więcej, stosuje się je również przy wałach przeciwpowodziowych i kanałach wodnych.

Geomembrany płaskie PEHD I PVC

Jeżeli chodzi o geomembrany płaskie PEHD i PVC to są one dostępne w fakturze gładkiej oraz jedno- lub dwustronnie szorstkiej. Łączenie tego rodzaju geomembran odbywa się za pomocą zgrzewania a ich stosowanie pozwala na otrzymanie szczelnej bariery, która nie przepuszcza gazów i płynów. Stosuje się je między innymi do uszczelniania zbiorników i basenów, jak również do izolacji dachów.

Kubełkowe Geomembrany PEHD i geomembrany EPDM

Kubełkowe geomembrany PEHD stosowane są zazwyczaj do izolacji pionowej fundamentów oraz innych podziemnych części budynków, które mają kontakt z gruntem. Ponadto używa się ich również w układzie poziomym, aby pozwoliły na wyeliminowanie kapilarnego podciągania wody. Największą żywotnością przy niewielkich kosztach eksploatacji charakteryzują się geomembrany EPDM. Mają one stosunkowo niewielki ciężar powierzchniowy przy bardzo dużej elastyczności. Zazwyczaj stosuje się je do uszczelniania zbiorników wodnych, balkonów, tarasów oraz dachów. Po więcej informacji zapraszamy do naszego działu pytań i odpowiedzi

Zobacz więcej

Relizacje od A do Z

Pomiar

Projekt

Transport

Montaż

Realizacja

Serwis